Nordiska länder stödjer energireformering i Östereuropa

2009-11-27 | 09:55

Idag lanseras, på svenskt initiativ, ett internationellt samarbete för Östeuropa i Stockholm. Samarbetet handlar om finansiering av större investeringar inom energieffektivisering och på miljöområdet. .

- Det finns ett stort behov av reformer inom energisektorn i Östeuropa. Användningen av energi i Ukraina är idag bara en tredjedel så effektiv som i EU-länderna i genomsnitt. Detta nya samarbete är ett tydligt stöd för att kunna genomföra reformer och ett konkret initiativ inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn, inom COP 15. Modernisering av energisektorn i Östeuropa är också central för ökad energisäkerhet i Europa som helhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Det nya samarbetet har namnet Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (EEEEEP). Förutom Sverige har Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Norge, Polen och USA hittills utlovat finansiering till EEEEEP. Totalt handlar det om drygt 90 miljoner euro (ca 900 miljoner kronor), för perioden 2010-2014. Sverige har utlovat ett bidrag på 24 miljoner euro till stödfonden, under femårsperioden. EU-kommissionen kommer också att lämna ett omfattande ekonomiskt stöd till partnerskapet, liksom Ukraina.

Inom EEEEEP samverkar en lång rad bilaterala givare, EU-kommissionen, Ukraina och de internationella finansiella institutionerna Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB), Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Världsbanken/International Finance Corporation (IFC).

Arbetet inom EEEEEP kommer till att börja med att inriktas på finansiering av större offentliga projekt i Ukraina, särskilt inom fjärrvärmesektorn. Också andra energi- och miljöinsatser kan bli aktuella för stöd. Investeringarna ska leda till omfattande minskning av energiförbrukning och till positiva klimateffekter, för att ges finansiering.