Norska städer förbereder sig för varmare klimat

2009-11-26 | 12:58

Flera av de största städerna i Norge är redan igång med förberedelser för ett varmare klimat, med högre vattenstånd och extremväder, som översvämningar och stormar. Det skriver tidningen Aftenposten.

I såväl Trondheim och Bergen som Stavanger och Oslo finns exempel på att hus inte tillåts byggas lika nära vattnet som tidigare; detta som en säkerhetsåtgärd om havsytan skulle stiga.

Dessutom arbetar man med uppgradering av avloppssystem, och med att identifiera var riskerna för ras är störst.

Totalt är det 13 norska städer som samarbetar för att lära av varandras erfarenheter både när det gäller hur man ska få ned utsläppen och hur man ska anpassa sina städer - och dess infrastruktur - till klimatförändringarna.

Bakgrunden till detta, skriver Aftenposten, är att det troligen redan är för sent för att stabilisera jordens temperatur till dagens nivå, oavsett hur duktiga vi blir på att få ned utsläppen av växthusgaserna.

– Våra åtgärder handlar om att anpassa sig till morgondagens klimat, men också om att förhålla sig till ändringar vi ser i dag, säger Eva Britt Isager, klimatchef i Bergens kommun, till Aftenposten.