Folkpartiet vill göra Arktis till marint reservat

2009-11-26 | 12:33

Vid sitt landsmöte nyligen beslöt Folkpartiet att sträva efter att Arktis ska förklaras som ett marint reservat.

- Det är glädjande att Folkpartiet Liberalerna beslutade bifalla motionen om att göra Arktis till ett marint reservat. Genom allmänhetens påtryckningar och politisk framsynthet har redan Antarktis fått detta skydd, säger Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson för partiet.

Enligt partiet behöver fler områden skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och rädda klimatet.

- Den biologiska mångfalden står för omistliga värden och är en livsförutsättning för mänskligheten, säger riksdagsledamoten Anita Brodén (FP) och pekar på det akuta behovet av att snabbt och i dialog med ursprungsbefolkningen ge Arktis ett skydd, inte minst med tanke på både avsmältning av glaciärerna, liksom olje och gasprospektering i området.

Enligt partistyrelsen finns det goda skäl att ta ett helhetsgrepp om Arktis med fokus på natur- och kulturmiljön i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet, skriver man i ett pressmeddelande.