Internationell Stockholmsappell inför Köpenhamnstoppmötet

2009-11-24 | 08:46

I ett samarbete lämnar Europas och USA:s största städer i veckan över Stockholmsappellen - en uppmaning till EU och Obamaadministrationen att underteckna en klimatöverenskommelse i Köpenhamn. Städerna representeras av organisationerna EUROCITIES och US Conference of Mayors.

Stockholmsappellen som initierats av Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin, stöds av borgmästarna i 130 av de största städerna i Europa, samt borgmästarna i amerikanska städer med minst 30 000 invånare. Appellen lämnas över till det svenska EU-ordförandeskapet och den amerikanska regeringen vid EUROCITIES årsmöte i Stockholm den 27 november.

Syftet är att visa det breda och starka stöd som finns i Europa och USA:s storstäder för ett globalt klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.

Ett hundratal borgmästare och vice borgmästare från Europas storstäder kommer att närvara vid EUROCITIES årsmöte och aktivt delta vid en frågestund efter  överlämnandet.