Europas städer träffas i Stockholm för att diskutera klimatfrågor

2009-11-23 | 09:48

Den 25-28 november samlas de mest betydelsefulla politikerna och tjänstemän från Europas största städer i Stockholm för att diskutera hur effekterna av klimatförändringarna kan hanteras i kombination med fortsatt ekonomisk tillväxt. Anledningen är att Stockholms stad står värd för EUROCITIES konferens och årsmöte på temat “Urban Challenges - Sustainable Solutions”.

Stockholms stad kommer att dela med sig av erfarenheter från stadens klimatarbete och visa exempel på varför Stockholm utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010. Det handlar bland annat om hållbar upprustning för social och ekonomisk utveckling, intelligent elektricitet, energieffektiva byggnader samt integrerad avfalls-, vatten- och energihantering.

- Vi anser att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med kraftfulla klimatåtgärder. Våra städer är exempel på hur många olika innovativa och effektiva strategier kan införas för att skydda miljön, säger Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm.

Borgmästarna i de största städerna i Europa och USA har författat en gemensam uppmaning, “The Stockholm Appeal on Climate Change”. Stockholmsappellen uppmanar världens länder att komma till en överenskommelse vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december, COP15. Sten Nordin är initiativtagare till uppmaningen och bakom appellen står borgmästarna i Europas största städer, representerade av Eurocities och borgmästarna i USA:s största städer, representerade av the United States Conference of Mayors (USCM).

Appellen kommer att överlämnas under konferensen, fredag 27 november, till vice statsminister Maud Olofsson, som representant för Sveriges ordförandeskap i EU och till vice ambassadör Robert Silverman, som representant för Obamaadministrationen. Senator John Kerry kommer att kommentera appellen via ett filmat inslag.

EUROCITIES konferens och årsmöte hålls varje år i slutet av november och är det tillfälle under året då flest politiker och tjänstemän från Europas största städer träffas. EUROCITIES är ett nätverk som arbetar med att utbyta kunskap och stärka storstädernas ställning i EU.

För att kunna bidra med goda exempel kring stadsutveckling koordinerar EUROCITIES utvecklingsprojekt som drivs av medlemsstäderna. Stockholms stad har varit medlem sedan 1995. Genom att medverka i EUROCITIES arbete har Stockholm goda möjligheter att knyta kontakter med andra medlemsstäder samt att påverka utvecklingen av frågor som har betydelse för stadens invånare.

För mer information om EUROCITIES och konferensen i Stockholm se http://www.eurocities2009.eu