Sista EU-mötet innan Köpenhamn

2009-11-23 | 08:46

EU:s miljöministrar samlas idag den 23 november i Bryssel för ett extra rådsmöte. Miljöministrarna kommer att göra en sista gemensam genomgång av positioner och strategi inför klimatmötet i Köpenhamn i december. Sveriges miljöminister Andreas Carlgren leder sina kollegor nu och i Köpenhamn.

- EU ska driva på för att resultatet i Köpenhamn ska bli en samlad, ambitiös och bindande överenskommelse med tydliga åtaganden för alla världens länder. Det ska också finnas en tydlig tidplan samt riktlinjer för att få det juridiskt bindande regelverket på plats, säger Andreas Carlgren.

Miljöministrarna i EU fastslog vid sitt oktobermöte ett tydligt förhandlingsmandat, som sedan bekräftades av stats- och regeringscheferna vid europeiska rådet. Det innehåller 30 procents utsläppsminskningar som hävstång för att få andra att ge tillräckliga bud och pengar på bordet både omedelbart efter Köpenhamn och långsiktigt. EU har också satt det långsiktiga målet att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050.

- Den viktigaste uppgiften för EU är nu att verka utåt. USA och Kina måste lägga tillräckliga bud på bordet. EU är pådrivande och den ledande rollen ska vi fullfölja. EU:s miljöministrar är motor i förhandlingsprocessen. Vi behöver vara samlade för att direkt kunna ta över stafettpinnen från tjänstemannaförhandlingarna och slutföra uppgiften inför det att stats- och regeringscheferna anländer till Köpenhamn, menar Carlgren.