Klimat- och miljöfaktorer som mått på välstånd

2009-09-10 | 08:17

Som ännu ett verktyg i kampen mot klimatförändringar och miljöförstöringar vill EU-kommissionen nu införa ett särskilt miljöindex som komplement till BNP.

BNP är ett fantastiskt mätverktyg men det räcker inte som guide för ett modernt beslutsfattande. Vi får problem om ekonomisk tillväxt blir det enda måttet på vad framsteg är, förklarade miljökommissionären Stavros Dimas vid en presskonferens i Bryssel i tisdags.

Miljö, välmående och livskvalitet måste också kunna mätas i siffror. Kommissionen har därför beslutat om fem åtgärder i riktning mot att ta fram ett mått på välstånd som är mer komplett än BNP.

– Om ett land hugger ned skog och säljer virket blir detta mätt som ekonomisk tillväxt även om det på lång sikt skulle kunna vara en förlust för landet. Orkanen Katrina mättes samhällsekonomiskt som en ökning av BNP trots att det för samhället var en katastrof, förklarar miljökommissionären.

Kommissionen planerar till exempel att under år 2010 lägga fram ett förslag på ett miljöindex, där indikatorerna handlar om biologisk mångfald, koldioxidutsläpp, avfall etcetera. Dessutom ska en europeisk resultattavla över hållbar utveckling tas fram – där länders framsteg på miljöområdet visas upp och kan fungera som sporre och inspiration för alla länder. Kommissionen tänker också skärpa och förbättra sin rapportering av sociala förhållanden och orättvisor.

Det svenska EU-ordförandeskapet stöder kommissionens ambitioner.

– Det här rimmar väldigt väl med det svenska EU-ordförandeskapets satsning på en “ekoeffektiv” ekonomi. Visst är det svårt att mäta och värdera faktorer som lycka och livskvalitet men BNP var också ett trubbigt instrument i starten och vi måste starta någonstans, kommenterar Elisabet Falemo, statssekreterare i Miljödepartementet det nya förslaget.