Bilen värre än flyget för klimatet

2008-11-18 | 09:46

Biltrafiken är sex gånger värre för klimatet än vad flygtrafiken är, säger norska klimatforskare.

Antalet bilar i världen är nu så många att deras samlade effekt på klimatförändringarna är sex gånger större än den internationella flygtrafiken. Det hävdar forskarna Jan Fuglestvedt och Terje Berntsen vid det norska institutet Cicero Senter for klimaforskning.
Flygtrafikens utsläpp motsvarar 7 procent av de globala utsläppen medan bilarna står för drygt 20 procent. Det är ett skäl varför bilen är ett större klimathot.
 Men framförallt beror forskarnas slutsats på deras mätningar av den långsiktiga effekten på klimatet som olika transportmetoder har.
Bilarnas utsläpp av koldioxid blir kvar i atmosfären i flera hundra år medan flygets utsläpp har en kortvarig – om än mycket negativ – effekt, understryker forskarna. (ArenaNorden)

Läs mer om forskningsresultatet hos Cicero

Läs rapporten här