Hemdatorn slår ut el-sparåtgärder

2008-11-18 | 09:45

All ström som vi konsumenter har sparat in på elsnåla kylskåp och lågenergilampor har istället gått till datorer och större TV-apparater, säger danska Elsparefonden.

Den statliga Elsparefonden konstaterar att danska konsumenter har sparat in 10 procent av sin elförbrukning mellan 1997 och 2006. Det har skett med medvetna val - påhejat av konsumentkampanjer - som förslag om att gå över till lågenergi-glödlampor eller att välja de kylskåp och andra vitvaror som är mest energisnåla.
Men den totala elkonsumtionen bland danska hushåll har ändå ökat med 50 procent under samma period. Det beror på att så många fler familjer under samma period har köpt mycket hemeletronik, till exempel hemdatorer, datorspel och platta TV-skärmar.
Just i Danmark har Tuborgs fatöls-anlläggning för hemmabruk visat sig vara en riktig energitjuv, berättar Elsparefondens handläggare Christian Lyders för tidningen Berlingske Tidende. (ArenaNorden)