Baltikum drar elkabel till Sverige

2008-11-21 | 09:44

De baltiska länderna ska skapa en gemensam partimarknad för el som ska knytas samman med Norden. Det enades de baltiska premiärministrarna om vid ett möte i estländska Tartu.

De tre baltiska länderna är extremt beroende av rysk import för sin energiförsörjning. Nu vill de minska det beroendet.
Tanken är att skapa en gemensam energimarknad. Den ska bland annat försörjas med leveranser från de nordiska länderna.
Den första konkreta planen handlar om att dra en kabel mellan Sverige och antingen Litauen eller Lettland. Därmed kan Baltikum kopplas upp till den nordiska elbörsen. Förhoppningen är att det hela ska fungera redan 2013.

EU-kommissionen har nyligen pekat ut en ”Östersjö-ring”,  som en topprioritet för gemensamma europeiska energisatsningar, det vill säga att knyta samman energinätverken i länderna runt Östersjön.
Ytbyggnaden av enkabel från Sverige kan därför räkna med att få finansiellt stöd från EU även om lejonparten av investeringen förväntas komma från regeringar liksom från det privata näringslivet runt Östersjön.

Premiärministrarna förklarade också att de vill bygga ett nytt kärnkraftverk i Litauen. EU har krävt att verket Ignalina ska stängas eftersom anläggningen inte är säker.
Litauens regering har vädjat till EU om att slippa stänga ned verket och även hållit en folkomröstning vars resultat skulle övertyga EU-kommissionen om att ändra sig. Men hittills har litauerna inte övertygat EU:s kärnkraftsexperter om att Ignalina kan tillåtas fortsätta. (ArenaNorden)